Zvani un
pasūti tūlīt
LV RU
0
  Zvani un pasūti tūlīt 20367477 LV      RU       
Jaunumi
Segas un spilveni
Bērniem
Skaistumam
Veselībai
Virtuvei
Mājai un sadzīvei
Auto/Moto/Velo
Izklaidei
Fitnesam
Dārzam un atpūtai
Piepūšamie baseini
Raksti
Stils un mode

Saistību atruna

Interneta veikala īpašnieks ir SIA www.tv-shop.lv, reģistrācijas numurs: 40203351555

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā www.tv-shop.lv nosaka LR 2014. gada 20. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu".

Visu preču cenas ir norādītas EUR

Visas preces tiek piegādātas ar kurjerpastu – tāpēc papildus preces cenai Jums tiks piemērota arī samaksa par kurjera pakalpojumiem. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no preces svara un ir vienādas visā Latvijas teritorijā. Precīzas Jūsu izvēlēto preču piegādes izmaksas Jūs varat uzzināt atverot preces aprakstu un uzspiežot uz pogas: „Pasūtīt” vai, ja preces jau esat pasūtījis - atverot „Mans grozs” kur atsevišķi būs norādīta Jūsu izvēlēto preču cena, piegādes izmaksas un Jūsu izvēlēto preču cena kopā ar piegādes izmaksām.

Cenas un preču piedāvājums interneta veikalā var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Interneta veikals www.tv-shop.lv un veikala īpašnieks SIA www.tv-shop.lv nodrošina informācijas par veikto pasūtījumu un darījumu apliecinošo dokumentu glabāšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Jebkuras informācijas, kas ir pieejama interneta vietnē www.tv-shop.lv pārpublicēšana bez atsauces uz www.tv-shop.lv ir stingri aizliegta.

Interneta veikala www.tv-shop.lv piedāvājumi ir spēkā, kamēr preces ir pieejamas noliktavā.

Par jebkurām iespējamām kļūdām un neprecizitātēm lūdzam rakstīt uz e-pastu: pecgarantija@gmail.com

 

Atteikuma tiesības.

Ja prece ir iegādāta Interneta vietnē www.tv-shop.lv vai pasūtot pa telefonu mūsu operatoram, Jums ir iespēja izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu laikā, skaitot no preces saņemšanas dienas. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā un tādā kvalitātē, kādā tā ir tikusi piegādāta, ieskaitot visas preces sastāvdaļas. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa, tajā skaitā, veiktā samaksa par preces piegādi, tiek atgriezta pircējam.

 

Patērētāja atteikuma tiesību apraksts:

1. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības 14 dienu laikā, neminot iemeslu vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

2.  Patērētajam ir tiesības izmanot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no Preču saņemšanas dienas.

3. Lai realizētu atteikuma tiesības, nesāciet preci lietot, jo šajā laikā Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta (11) daļa nosaka ka Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā vai nav savienojams ar labas ticības principu.

4.  Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā (14 dienu laikā no Preču saņemšanas dienas) izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ pārdevējam.

5. Pārdevēja pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par patērētāja lēmumu atteikties no līguma, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci, lietu vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci vai lietu, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai lietu vai arī nav iesniedzis par preces vai lietas atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.

 

Uzmanību!

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”

Ar terminu “Higiēnas preces” tiek saprastas visas preces kura lietošanas laikā saskaras ar cilvēka ķermeni, kā piemēram:  pēdu un nagu vīles, dažāda veida vibromasažieri, dzirdes pastiprinātāji, asinsspiediena mērītāji, Spa pērļu vanna, limfodrenāžas zābaki, sāls pīpe, alkometri, apavu žāvētāji, kompresijas zeķes, koriģējošā un cita veida veļa, tievēšanas un detoksikācijas plāksteri, segas, spilveni u. tml.

Lai realizētu atteikuma tiesības, aizpildiet Jums kopā ar preci izsniegto atteikuma veidlapu un nosūtiet to kopā ar preci pa pastu uz preču pavadzīmē norādīto adresi SIA www.tv-shop.lv vai zvaniet mums pa tālruni: 20367477, vai rakstiet uz e-pastu: pecgarantija@gmail.com

 Informācija par distances līguma (turpmāk – līgums) noteikumiem.

1. Preces/pakalpojuma nosaukums, specifikācija un daudzums ir norādīti Jums piegādātās preces pavadzīmē;

2. Preces pārdevējs ir SIA www.tv-shop.lv, Reģistrācijas Nr. 40203351555, tālrunis +371 20367477, e-pasts: pecgarantija@gmail.com;

3. Preces/pakalpojuma cena ir norādīta Jums piegādātās preces pavadzīmē;

4. Preces/pakalpojuma piegādes, pasta izdevumi vai citi izdevumi (ja attiecināms) ir norādīti Jums piegādātās preces pavadzīmē;

5. Uz nenoteiktu laiku noslēgtiem līgumiem vai abonēšanas līgumiem maksa par vienu rēķina sagatavošanas laikposmu – nav attiecināms, jo fiksēta un regulāri maksājuma maksa par preci/pakalpojumu šī līguma ietvaros nav noteikta.

6. Maksa par līguma noslēgšanai lietotā distances saziņas līdzekļa izmantošanu, ja tā netiek aprēķināta saskaņā ar pamata tarifu – nav attiecināms, jo maksa par saziņas līdzekļa izmantošanu šī līguma ietvaros nav noteikta;

7. Preces/pakalpojuma apmaksas kārtība ir norādīta Jums piegādātās preces pavadzīmē.

8. Sūdzības par preču pieejamību un kvalitāti ir jāiesniedz rakstveidā nosūtot uz SIA www.tv-shop.lv juridisko adresi. Sūdzības tiks izskatītas 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs tam nepiekritīsiet Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas. Ar informāciju par ārpustiesas sūdzību izskatīšanas iespējām un veidu Jūs varat iepazīties šeit:  http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process.

Atteikuma tiesības Jūs varat izmantot 14 dienu laikā, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

9.  Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, ja preci tās īpašību dēļ parasti nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas.

10.  Ja prece neatbilst līguma noteikumiem, Jums ir tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā iesniegt pretenziju par preci, lūdzot, lai pārdevējs:

a.  attiecīgi samazina pakalpojuma cenu;

b. bez atlīdzības novērš sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājiem izdevumus par neatbilstības novēršanu;

c.   atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par pakalpojumu samaksāto naudas summu.

11. Preces garantija ir 2 gadi no preces piegādes dienas. Par garantijas tiesību izmantošanu lūdzam konsultēties ar SIA www.tv-shop.lv klientu apkalpošanas darbiniekiem pa tālruni +371 20367477.

12. Saskaņā ar 1999. gada 18. marta likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” 27. pantu patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes dienas.

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Atteikuma tiesības

13. Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

14. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

15. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu mūs – SIA www.tv-shop.lv, tālr. +371 20367477; e-pasts: pecgarantija@gmail.com, ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

16. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

17. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tiksim informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šā līguma, ievērojot noteikumu 9.punkta nosacījumus. Atmaksāšana tiks veikta bezskaidras naudas norēķina veidā ar bankas pārskaitījumu uz Jūsu norādīto norēķinu kontu bankā.

18. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. Līdz ar to iesakām preci nosūtīt atpakaļ SIA www.tv-shop.lv reizē ar paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā veidā Jūs ietaupīsiet savu laiku un ātrāk saņemsiet atpakaļ naudu, kas samaksāta par preces iegādi.

19. Jums preces jānosūta atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

20. Jums būs jāsedz ar preču atdošanu atpakaļ saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt apmēram 40,00 EUR.

21. Atteikuma tiesību izmantošanas mērķis ir piešķirt tiesības patērētājam atgriezt preci, ja saņemot preci, patērētājs vizuāli ir konstatējis, ka tā neatbilst patērētāja vajadzībām. Atteikuma tiesības saskaņā ar LR Civillikuma 1.pantu izlietojamas pēc labas ticības, nav pieļaujams, ka atteikuma tiesības izmantotas, lai patērētājs bez atlīdzības lietotu kādu preci vai pakalpojumu.

22. Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Ar formulējumu: “lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos” tiek saprastas tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā pirms pirkuma veikšanas. Ja atpakaļ nosūtītajai precei (-cēm) tiks konstatētas acīmredzamas preces lietošanas pazīmes, tad SIA www.tv-shop.lv Jums piedāvās vienošanos par preces vērtības samazināšanas kompensēšanu. Ja šādu vienošanos panākt neizdosies SIA www.tv-shop.lv vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par zaudējumu piedzinu. Informējam, ka šajā gadījuma, ja tiesa atzīs, ka preces vērtība ir samazinājusies, Jums būs jāsedz visi ar tiesvedību saistītie izdevumi, tajā skaitā, minimālā valsts nodeva par prasības pieteikuma iesniegšanu 71,14 EUR, atlīdzība par juridiskās palīdzības saņemšanu un SIA www.tv-shop.lv nodarītie zaudējumi. Par preces acīmredzamu lietošanu var liecināt šādas pazīmes: precē atrodas dažāda veida ķermeniskas lietas, kuras tajā var nonākt tikai lietošanas rezultātā (piemēram, putekļi, netīrumi un pārtikas atliekas preces iekšpusē u.tml.); precei ir vizuāli ārēji un/vai iekšēji defekti: skrāpējumi, nodilumi u.tml.

23. SIA www.tv-shop.lv ir tiesības atteikt atcelt pirkuma līgumu un atteikt atmaksāt preces pirkuma maksu ja preci turpmāk nevar lietot higiēnisku apsvērumu dēļ vai citu MK 255 noteikumu 22. punktā minēto iemeslu dēļ.

24. SIA www.tv-shop.lv ir tiesīga aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad prece ir saņemta atpakaļ vai patērētājs iesniedzis SIA www.tv-shop.lv apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

Garantija.

Visām precēm tiek nodrošina 24 mēnešu garantija (ja preces instrukcijā nav norādīts citādi). Preces komplektācijā esošajiem akumulatoriem tiek nodrošināta 6 mēnešu garantija, baterijām garantiju nodrošina to ražotājs vai oficiālais izplatītājs Latvijā. Garantijas termiņš tiek mērīts sākot no preču pavadzīmes izrakstīšanas datuma un ir spēkā uzrādos preču pavadzīmi. Garantijas termiņa laikā bojātā prece tiek remontēta, vai mainīta pret jaunu vai analoģisku preci. Bojājumi uz kuriem netiek attiecināta garantija ir aprakstīti preces lietošanas instrukcijā.

 

 

 

Kā iepirkties
Pirkumu apmaksa
Pirkumu piegāde
Saistību atruna
Garantijas
Rakstiet mums
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
Reģistrējies un saņem info par akcijām
© 2020 SIA www.tv-shop.lv,
jurid.adrese: Ozolciema iela 42 k-2 - 32, Rīga, LV-1058,
reģ. Nr. 40203351555
E-pasts: info@tv-shop.lv , visas tiesības paturētas.
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.
Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.